חבילות פרסום

מודעה לשבוע חינם

₪0 /חינם
 • מודעה לשבוע
 • ללא תגית תשומת לב
 • לא בראש הדף

הקפצת מודעה

₪19 /לשבוע
 • הקפצת מודעה לשבוע
 • מתחת למודעות המודגשות
 • מיקום משני בראש הדף

מודעה לחודש

₪30 /לחודש
 • מודעה לחודש
 • ללא תגית תשומת לב
 • לא בראש הדף

מודעה לחודש למעלה

₪89 /לחודש
 • מודעה לחודש
 • תגית תשומת לב
 • בראש הדף

מודעה לשלושה חודשים

₪199 /לשלושה חודשים
 • מודעה לשלושה חודשים
 • ללא תגית תשומת לב
 • לא בראש הדף

מודעה לשלושה חודשים למעלה

₪249 /לשלושה חודשים
 • מודעה לשלושה חודשים למעלה
 • תגית תשומת לב
 • בראש הדף

מודעה לשישה חודשים

₪499 /לשישה חודשים
 • מודעה לשישה חודשים
 • ללא תגית תשומת לב
 • לא בראש הדף

מודעה לשישה חודשים למעלה

₪899 /לשישה חודשים
 • מודעה לשישה חודשים
 • תגית תשומת לב
 • בראש הדף

פרסום לסוכנויות תיווך

₪699 /לחודש
 • חבילת 10 מודעות לחודש
 • תגית תשומת לב
 • בראש הדף

פרסום לסוכנויות תיווך

₪1699 /לשלושה חודשים
 • חבילת 10 מודעות ללשלושה חודשים
 • תגית תשומת לב
 • מודעות בראש הדף