PASS

המומלצים

מודעות לפי ערים

זה הזמן לפרסם את הדירה

 • פתח חשבון
 • הכנס פרטים
 • הכנס תמונות
 • שלם
 • ותתחיל למכור !!!

חבילות פרסום

מודעה לשבוע חינם

₪0 /חינם
 • מודעה לשבוע
 • ללא תגית תשומת לב
 • לא בראש הדף

הקפצת מודעה

₪19 /לשבוע
 • הקפצת מודעה לשבוע
 • מתחת למודעות המודגשות
 • מיקום משני בראש הדף

מודעה לחודש

₪30 /לחודש
 • מודעה לחודש
 • ללא תגית תשומת לב
 • לא בראש הדף

מודעה לחודש למעלה

₪89 /לחודש
 • מודעה לחודש
 • תגית תשומת לב
 • בראש הדף

מודעה לשלושה חודשים

₪199 /לשלושה חודשים
 • מודעה לשלושה חודשים
 • ללא תגית תשומת לב
 • לא בראש הדף

מודעה לשלושה חודשים למעלה

₪249 /לשלושה חודשים
 • מודעה לשלושה חודשים למעלה
 • תגית תשומת לב
 • בראש הדף

מודעה לשישה חודשים

₪499 /לשישה חודשים
 • מודעה לשישה חודשים
 • ללא תגית תשומת לב
 • לא בראש הדף

מודעה לשישה חודשים למעלה

₪899 /לשישה חודשים
 • מודעה לשישה חודשים
 • תגית תשומת לב
 • בראש הדף

פרסום לסוכנויות תיווך

₪699 /לחודש
 • חבילת 10 מודעות לחודש
 • תגית תשומת לב
 • בראש הדף

פרסום לסוכנויות תיווך

₪1699 /לשלושה חודשים
 • חבילת 10 מודעות לשלושה חודשים
 • תגית תשומת לב
 • מודעות בראש הדף

חבילות מיוחדות לסוכני תיווך

לחבילות מיוחדות לסוכני תיווך ולמתווכי דירות פנה אלינו במייל ונתאים לך חבילה יחודית

צרו קשר לתאום חבילה יחודית

נכסים בישראל - מגמות

צניחה בביקוש לדירות בנגב

צניחה בביקוש לדירות בנגב

לפי נתוני הלמ”ס על היקפי העסקאות של דירות חדשות ומיד שנייה ברבעון השלישי השנה מצביעים על ירידה לעומת הרבעון המקביל…

חשבתם שהקורונה תוריד את מחירי הדירות - טעיתם !!!

חשבתם שהקורונה תוריד את מחירי הדירות – טעיתם !!!

אשקלון באשקלון המצב מעורב בקרב הדירות הקטנות ישנה עלייה ואילו בקרב הדירות הגדולות יותר ישנה ירידה של מחירים להלן הממצאים…

לקנות עכשיו דירה או לא?

לקנות עכשיו דירה או לא?

שאלת השאלות האם לקנות עכשיו דירה או לא? המומחים אומרים לא – כדאי עוד להמתין. שוק הדירות בישראל אינו חד…